MET DE HENGEL GEVANGEN

Met de hengel gevangen Tonijn van Rio Mare wordt gevangen met behulp van een ambachtelijke, selectieve vismethode waarbij het risico op bijvangst wordt verminderd. Met hengels van 2 tot 3 meter wordt de tonijn één voor één gevangen en door ervaren vissers aan boord gehaald. Daarnaast wordt de kennis en kunde van de lokale vissers bevorderd en wordt de lokale economie gestimuleerd.

De “met de hengel gevangen” vismethode wordt aangewend op een kleine afstand van de kustlijn, op boten die bemand zijn door professioneel opgeleide vissers. Deze methode wordt gebruikt voor het vangen van skipjack tonijn, een kleinere tonijnsoort.

Omdat bij deze vangstmethode de vis echt met een hengel wordt gevangen, wordt met de hengel gevangen tonijn als een van de meest milieuvriendelijke vangstmethodes gezien.

Met de hengel gevangen tonijn van Rio Mare maakt deel uit van het project voor Verantwoorde Kwaliteit en laat zien hoezeer wij hechten aan duurzame visserij. We passen al geruime tijd een diversificatiebeleid toe op de bevoorrading door vangstgebieden, tonijnsoorten en vismethodes af te wisselen.

We doen dit om de duurzaamheid van de tonijnbestanden te garanderen en de sterke en zwakke punten van verschillende technieken goed op elkaar af te stemmen.

 

VERMINDERD RISICO OP BIJVANGST

OMDAT ELKE VIS AFZONDERLIJK WORDT GEVANGEN


ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE ECONOMIE

IN LANDEN WAAR DE VIS WORDT GEVANGEN

ONTDEK EEN BIJZONDERE TONIJN

Skipjack tonijn dankt zijn naam aan de lengtestrepen op zijn buik. Het is een kleinere tonijnsoort die tot 4 kg kan wegen en in ondiepe wateren leeft. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat Skipjack tonijn een intense smaak heeft. 

 

 

VRAAG EN ANTWOORD

 

WAT WAS DE REDEN OM DE MET DE HENGEL GEVANGEN TONIJN TE LANCEREN?

Bekijk het antwoord

HOE WORDT TONIJN GEVANGEN MET BEHULP VAN DE MET DE HENGEL GEVANGEN METHODE?

Bekijk het antwoord

HOE GAAT HET ‘MET DE HENGEL GEVANGEN’ VISSEN IN ZIJN WERKING?

Bekijk het antwoord

HOEVEEL UREN WERKT DE BEMANNING? HOE LANG BLIJVEN ZE OP ZEE?

Bekijk het antwoord

HOE GARANDEREN JULLIE DE HYGIËNE OP DE BOOT?

Bekijk het antwoord

HOE GARANDEREN JULLIE DAT DE VIS OP DE JUISTE MANIER AAN BOORD WORDT BEWAARD?

Bekijk het antwoord

MOETEN JULLIE LEVERANCIERS VOLDOEN AAN SPECIFIEKE REGELS VOOR HET VISSEN OP TONIJN?

Bekijk het antwoord

AAN WELKE VOORWAARDEN MOETEN JULLIE LEVERANCIERS VOLDOEN WAT BETREFT DE MENSENRECHTEN?

Bekijk het antwoord

OP WELKE MANIER ZET RIO MARE ZICH IN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MARIENE ECOSYSTEEM?

Bekijk het antwoord